Gebruikersoverleg ontwikkeling Digispectie en Digigids na 2014

24 maart 2014 Op 10 april organiseert Het Waterschapshuis een bijeenkomst over de toekomst van Digispectie en Digigids. Deze applicaties zijn ontwikkeld om het inspectieproces van de keringen digitaal te ondersteunen. Het Waterschapshuis verzorgt het beheer en onderhoud van Digispectie en Digigids.

Gebruikersoverleg Digispectie en Digigids

De STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) en Het Waterschapshuis willen ook in de toekomst het Gebruikersoverleg Digispectie en Digigids blijven steunen.
Hiervoor hebben zij de inbreng van gebruikers nodig. Daarom organiseert Het Waterschapshuis op 10 april 2014 een bijeenkomst. Deze is bestemd voor afnemers van de applicaties, maar ook voor andere geïnteresseerden. Het overleg vindt plaats in Amersfoort op donderdag 10 april vanaf 9.30 uur. Bent u afnemer/geïnteresseerd en wilt u deelnemen? Aanmelden kan via j.hoeijenbos@hetwaterschapshuis.nl.

Digitaal vastleggen schade waterkeringen

Digispectie en Digigids zijn applicaties voor het digitaal vastleggen van waargenomen schade aan waterkeringen. Deze software is in opdracht van de STOWA ontwikkeld. Het pakket bestaat uit een desktopapplicatie, een veldmodule en een catalogus met schadebeelden (Digigids). Het Waterschapshuis heeft in 2013 het beheer van Digispectie en Digigids overgenomen van STOWA voor een periode van twee jaar. Die twee jaar loopt eind 2014 af.

Meer informatie over Digispectie en Digigids