Kickoff RAAK-publiek project Veilig Water

13 januari 2014 Op woensdag 18 december vond de kick-off plaats van het onderzoek Veilig Water. Daarbij waren alle deelnemende partijen en een vertegenwoordiger van de Taskforce BID aanwezig. Tijdens deze eerste bijeenkomst werden de doelen en de prioriteiten van het onderzoek vastgesteld.

Veilig Water

Waterschappen hebben een belangrijke rol in het beheer van oppervlaktewater en het zuiveren van afvalwater en gebruiken daarvoor steeds meer informatietechnologie. Niet alleen voor het verwerken van gegevens, maar ook voor het op afstand besturen van onder meer rioolwaterzuiveringen, sluizen en gemalen. Het Lectoraat Cyber Security & Safety van de Haagse Hogeschool voert samen met TNO, het Nationale Cyber Security Centrum en de waterschappen een tweejarig onderzoek uit, getiteld Veilig Water. De stichting Innovatie Alliantie kende hier een RAAK-publiekssubsidie aan toe. Dit is een subsidie voor projecten van hogescholen met professionals uit de publieke sector.

Het onderzoek

De eerste stappen van het onderzoek richten zich op het uitvoeren van een nulmeting, het inventariseren van good practices, het opstellen van een sectorale risicoanalyse voor digitale informatievoorziening en het opzetten van een communicatieplatform voor de waterbeheersector.

Het Waterschapshuis

Samen met de Unie van Waterschappen heeft Het Waterschapshuis ervoor gezorgd dat de waterschappen kunnen deelnemen aan dit project. De resultaten komen ten goede aan het programma Informatieveiligheid Waterschappen, waarmee de waterschappen de verbetering van de informatieveiligheid bereiken die door de Taskorce BID is ingezet. Daarnaast worden de professionals van de deelnemende waterschappen ondersteund bij het uitvoeren van het programma binnen het eigen waterschap.

Voor meer informatie neemt u contact op met Het Waterschapshuis.