Nieuwe koers Het Waterschapshuis

25 april 2014 Op vrijdag 25 april 2014 heeft het Algemeen Bestuur van Het Waterschapshuis vergaderd. Er is gesproken over Het Waterschapshuis HWH2.0. Na een uitgebreide toelichting en het beantwoorden van een aantal vragen door de voorzitter is het Algemeen Bestuur unaniem akkoord gegaan met de richting van het nieuwe Waterschapshuis.

Het Waterschapshuis kan opdrachten van de waterschappen (en eventueel derden) uitvoeren, waarbij de kosten, opbrengsten en risico's alleen berusten bij de opdrachtgevers van die opdrachten. Voor ieder project dat Het Waterschapshuis uitvoert dragen alleen de waterschappen die daaraan deelnemen de kosten en de risico's. Verder wordt tegemoet gekomen aan de wens om een compact en flexibel Waterschapshuis te hebben dat in omvang kan meebewegen met de opdrachten die de waterschappen aan Het Waterschapshuis verstrekken. Daarnaast wordt de aanzet gegeven voor een kwalitatief hoogstaande organisatie.

Nu de richting van Het Waterschapshuis is bepaald zal zo spoedig mogelijk worden ingezet op de inrichting van de nieuwe organisatie, zodanig dat recht wordt gedaan aan de door het Algemeen Bestuur vastgestelde koers.