Waterschappen gunnen opdracht aan Capgemini

2 december 2013 Het Waterschapshuis heeft de inrichting en het beheer van een contentmanagementsysteem voor zes waterschappen gegund aan Capgemini. De circa twintig websites van de waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta, Hollandse Delta, Peel en Maasvallei en Rivierenland én Het Waterschapshuis zullen migreren naar het open source -platform Hippo. De oplevering van de sites wordt eind maart 2014 verwacht.

De waterschappen hebben bewust gekozen voor een open source-platform dat al door veel overheden wordt gebruikt, waaronder de website overheid.nl van de rijksoverheid. Op deze manier willen de waterschappen het delen van kennis en ontwikkelingen met andere overheden mogelijk maken en de samenwerking tussen overheden en bestuurslagen stimuleren.

Sinds 2006 maken de betrokkenen al gebruik van een gezamenlijke voorziening voor de inrichting en het beheer van hun websites via Het Waterschapshuis. Met de gunning van deze opdracht zetten de betrokken partijen hun samenwerking voor ten minste drie en maximaal vijf jaar voort.