Besluit toekomst Het Waterschapshuis

11 november 2013 Op 11 november heeft het Algemeen Bestuur van Het Waterschapshuis vergaderd over de ICT-samenwerking binnen de organisatie. Tijdens deze vergadering - waar alle waterschappen vertegenwoordigd waren - is besloten dat Het Waterschapshuis in de toekomst uit twee onderdelen gaat bestaan. Een onderdeel waarin de collectieve taken worden ondergebracht en een onderdeel waarin de facultatieve projecten worden ondergebracht. Deze onderdelen worden streng van elkaar gescheiden.

Waterschappen die gaan voor het collectief, worden hiermee bediend en tegelijkertijd geeft dit de waterschappen die onderlinge behoefte hebben aan individuele of regionale ICT-ontwikkeling de gelegenheid om die samenwerking verder te  ontwikkelen.

In de samenwerking wordt extra aandacht gegeven aan de financiële en juridische aspecten en worden deze risico's afgedekt. Dat wordt ook zichtbaar gemaakt binnen de begroting van de Gemeenschappelijke regeling. Tegelijkertijd kunnen de waterschappen wel gebruik blijven maken van de kennis en expertise van Het Waterschapshuis.

Er wordt verder gekeken naar de governance en het streven naar een slanke regieorganisatie met aandacht voor kwaliteit en kwantiteit. Met dit besluit kunnen we verder aan de slag. Het Algemeen Bestuur vertrouwt erop dat de nieuwe manier van samenwerken bijdraagt aan de dienstverlening aan de waterschappen en ziet uit naar de toekomstige samenwerking.  Waterschap Hunze en Aa's blijft bij haar standpunt om uit Het Waterschapshuis te treden.