Samenwerking levert opnieuw kwaliteitsslag in beeldmateriaal

18 september 2013 Op 16 september gunde de stuurgroep Beeldmateriaal namens de overheid de contracten voor de levering van ongeveer 100.000 luchtfoto's van Nederland aan twee leveranciers. Overheden die deelnemen aan het programma Beeldmateriaal krijgen hiermee hoge (10 cm) en lage (25 cm) resolutie luchtopnamen van ons hele land.
Beeldmateriaal samenwerking

Deze zomer is de Europese aanbesteding voor de aanschaf van beeldmateriaal afgerond. Leveranciers uit binnen- en buitenland toonden belangstelling. Uiteindelijk is de gunning gegaan naar het Nederlandse CycloMedia Technology en het Belgische Eurosense. Zij maken nu een start met de voorbereidingen voor het eerste vliegseizoen van 2014.

Samenwerkende overheden

Sinds 2012 koopt een grote groep overheden gezamenlijk luchtfoto's in onder de naam Beeldmateriaal. Dit levert een kostenbesparing op. Het zorgt er ook voor dat verschillende overheden beschikken over dezelfde informatie. Deelnemende overheden zijn de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie, het CBS, het Kadaster, Rijkswaterstaat, ProRail, de Nationale Politie, de provincies en de waterschappen. Twee nieuwe deelnemers voor 2014 - 2015 zijn het ministerie van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf.

Ook in de uitvoering van het programma wordt samengewerkt: Het Waterschapshuis regelt de inkoop, het Kadaster verzorgt het beheer en de distributie.

Meerdere doeleinden

De overheden gebruiken de luchtopnamen voor meerdere doeleinden. Zij voorzien dat het gebruik in de toekomst steeds belangrijker wordt. Zo gebruiken zij de beelden voor het beheer van de openbare ruimte (BOR) en voor voorbereidende, controlerende en handhavende activiteiten. Ook gebruiken zij ze voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Topografie (BRT).

Ook voor burgers

Van de lage resolutie luchtopnamen komt er aanvullend een bewerkte publieke versie met een resolutie van 50 cm. Dit product is bestemd voor niet-commerciële toepassingen voor burgers, bedrijven en overheden. Deze aanvullende opnamen komen in het najaar van 2014 beschikbaar via www.pdok.nl.