Aanbesteding e-HRM-voorziening in voorbereiding

5 augustus 2013 Waterschappen werken samen in het project e-HRM/SalarisAdministratie services. De ingebruikname hiervan moet leiden tot meer slagvaardige en efficiënter werkende P&O-afdelingen, waardoor de kosten voor de waterschappen dalen en de innovatie wordt vergroot.

Voorbereidingen gestart

Vier waterschappen (Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Rivierenland en Waterschap De Dommel) hebben als koplopergroep de afgelopen periode de businesscase e-HRM/SA vorm en inhoud gegeven. In de vergadering van de Programmaraad van Het Waterschapshuis op 21 juni heeft een grote meerderheid van de waterschappen zich wederom positief uitgesproken over samenwerken op dit gebied. Dit met inachtneming van een aantal zaken die nog verduidelijking behoeven (zoals het niveau van instappen, de toekomstige beheerorganisatie en oplossing van de koppelvlakken). Het dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis heeft op 8 juli ook akkoord heeft gegeven voor de start van de voorbereiding van de aanbesteding. Die wordt momenteel dan ook met veel enthousiasme opgepakt. De inzet is erop gericht om in december 2013 de aanbesteding te publiceren en daarmee de ambitie van ingebruikname per 1 januari 2015 overeind te kunnen houden.

Koplopers en volgers

Voor wat betreft de projectfasering wordt vastgehouden aan de eerdere ervaringen - bij onder andere Z-Info - met het 'koplopers-volgers'-implementatiemodel. Dit mechanisme garandeert een gecontroleerde opschaling. Waterschappen onderling fungeren als voorbeeld bij de implementatie van het systeem, waarbij de volgwaterschappen kunnen leunen op de ervaringen van de koplopers; zo wordt een maximaal leereffect bereikt. De koplopers en eerste volgers zullen uiterlijk in 2015 in productie kunnen met de nieuwe gezamenlijke e-HRM/SA services. In de komende fasen zal nog meer dan voorheen gezorgd worden voor het betrekken van de overige waterschappen, opdat het een gemeenschappelijk product wordt met een groot draagvlak.

Wat is e-HRM?

Er zijn verschillende definities van electronic Human Resource Management (e-HRM). De meest gangbare is 'Alle op internettechnologie gebaseerde hulpmiddelen die het HRM en personeel en organisatie in algemene zin ondersteunen'. Oftewel, e-HRM bevat technologische instrumenten die:

  • gericht zijn op (zelf)bediening door management, medewerkers en bepaalde externen.
  • bereikbaar zijn op elk moment en via alle moderne technologische kanalen als internet, intranet en extranet.