Veel interesse voor werken met mobiel GIS

16 juli 2013 Op 4 juli is bij Het Waterschapshuis een informatiebijeenkomst geweest over de mogelijkheden van werken met mobiel GIS in het veld en de ontwikkelingen op dit gebied. Dat het onderwerp leeft, bleek uit de goede opkomst; bijna alle waterschappen waren vertegenwoordigd.

Mobiel GIS biedt uitkomst voor werkprocessen waar feitelijke informatie uit het veld nodig is voor de procesvoering van het beheer. Denk bijvoorbeeld aan de schouw, inspecties, vergunningen en handhaving. Maar ook voor de vangstregistratie van muskusratten worden geografisch gerelateerde gegevens ingewonnen en vastgelegd.

Inspelen op de ontwikkelingen

De ontwikkelingen in de techniek maken flexibele ondersteuning van de veldmedewerkers mogelijk met registratie-, informatie- en communicatiesystemen. Hoe kunnen beheerders slim inspelen op deze ontwikkelingen en gebruikmaken van de mogelijkheden? Ook bij de doorontwikkeling van Digispectie spelen deze vragen.

Digispectie is een specifieke applicatie die wordt gebruikt voor het vastleggen van waarnemingen aan waterkeringen. De inrichting van deze digitale registratiemethodiek wordt geleid door Digigids - een landelijke catalogus waarin de signaleringen aan keringen zijn geordend naar type, aard en duiding van de staat.

Samenwerking sleutel tot succes

De deelnemers van de bijeenkomst delen de visie dat door standaardisatie een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan de toekomstvastheid van data. Daarnaast vinden zij het van belang de informatievoorzieningen volgens een zekere architectuur uit te leggen.

Afsluitend wordt geconcludeerd dat samenwerking de sleutel tot succes zal zijn. Samenwerken op het gebied van uniformering en standaardisering van data én samenwerken aan de richtlijnen voor de informatiearchitectuur. Daarnaast vragen de producten uit de samenwerking om acceptatie en navolging. Bijzondere uitdagingen, waar met elkaar werk van gemaakt kan worden.