Openbare aanbesteding SAT-Data gestart

25 juli 2013 Op 18 juli is Het Waterschapshuis een openbare aanbesteding gestart voor de dagelijkse levering van satelliet gebaseerde hydrologische datacomponenten. Het gaat om de actuele verdampingskaart (evapotranspiratie) en de verdampingstekortenkaart. De aanbesteding wordt uitgevoerd voor acht waterschappen. Naar verwachting kunnen zij per 1 januari 2014 over de dagelijkse gegevens beschikken.

Sinds enkele jaren neemt een aantal waterschappen deel aan SAT-Water, een samenwerkingsverband dat zich richt op het gebruik van remote sensing data voor waterbeheer. Een van de producten waar binnen SAT-Water naar is gekeken, zijn de dagelijkse verdampingsgegevens op basis van satellietbeelden. Enkele deelnemers van SAT-Water hebben hier de afgelopen jaren op individuele basis ervaring mee opgedaan. De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Groot Salland, Rijn en IJssel, Rivierenland en de hoogheemraadschappen van Rijnland en de Stichtse Rijnlanden hebben besloten de verdampingsdata voor de komende periode van twee tot vier jaar gezamenlijk aan te schaffen.

De openbare aanbesteding is te raadplegen op TenderNed.