AHN consulteert markt

18 juli 2013 Eind juni is voor het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) een marktconsultatie uitgeschreven als voorbereiding op de aanbesteding AHN2014-2015. Op 9 juli sloot de consultatieronde en waren er zeven reacties binnengekomen.

Deze kunnen worden gebruikt in de voorbereiding op de aanbesteding. Deze zal te zijner tijd op TenderNed gepubliceerd worden. Het streven is om in het najaar de contracten te ondertekenen. Zo kunnen we eind 2013, begin 2014 starten met het inwinnen van de data.

Benieuwd naar de binnengekomen reacties? Download dan de samenvatting onder aan deze pagina. Deze is ook terug te vinden op TenderNed.

Kijk voor meer informatie over het AHN op www.ahn.nl.