Lager drempelbedrag inkoopbeleid HWH

14 februari 2013 Voor verdere professionalisering van de inkoopfunctie binnen de waterschappen heeft de SIA (Samenwerking Inkopen en Aanbesteden) een uniform concept-inkoopbeleid opgesteld voor de waterschappen en Het Waterschapshuis. Dit beleid zal de komende periode nader ingevuld worden.

Het Waterschapshuis is al ver gevorderd in het professioneel inkopen en aanbesteden. Het voorstel van de SIA komt dan ook grotendeels overeen met onze huidige werkwijze. Er is echter één belangrijk verschil: het voorgestelde drempelbedrag à € 50.000,- (exclusief btw) voor meervoudig aanbesteden. Bij ons is deze drempel al enkele jaren bewust lager vastgesteld, namelijk op € 25.000,- (exclusief btw).

Meervoudig uitvragen biedt voordeel

Als inkoopcentrale voor de categorie ICT weet Het Waterschapshuis als geen ander dat de ICT-wereld een snel veranderende wereld is op het gebied van kennis. Door regelmatig meervoudige trajecten uit te zetten, blijft Het Waterschapshuis op de hoogte van de kennis in de markt. Bijkomend effect van deze werkwijze is dat vrij eenvoudig continue concurrentiestelling wordt toegepast, die de afgelopen jaren tot substantiële besparingen heeft geleid.

Uitzondering voor koepelorganisaties

Het Waterschapshuis, de Unie van Waterschappen en de STOWA zijn koepelorganisaties voor de waterschappen. De SIA heeft unaniem ingestemd met het voorstel om voor Het Waterschapshuis een verlaagd drempelbedrag te hanteren. Het verlaagde drempelbedrag zou, indien gewenst, ook toegepast kunnen worden door de Unie van Waterschappen en de STOWA.