Waterschappen sluiten overeenkomst voor landelijke voorziening online bekendmaken

22 november 2012 De waterschappen hebben op donderdag 15 november een overeenkomst gesloten voor de levering van een ICT-voorziening die het mogelijk maakt om alle officiële publicaties van bekendmakingen via internet te laten plaatsvinden volgens de eisen uit de Wet elektronische bekendmaking (WEB).

De gemeenschappelijke voorziening voor officiële publicaties (GVOP) is een initiatief van decentrale overheden - waaronder de waterschappen - en het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het zal worden geleverd door KOOP, dat ook al zorgdraagt voor bijvoorbeeld de digitale Staatscourant. De GVOP is al in aanbouw en wordt begin 2013 in gebruik genomen.

De waterschappen geven met de GVOP invulling aan de mogelijkheid die de wet hen biedt om officiële publicaties rechtsgeldig via internet bekend te maken. Ze lopen daarmee vooruit op de wettelijke verplichting tot online publicatie van bekendmakingen die op 1 januari 2014 van kracht wordt. Door hoofdzakelijk online te publiceren verwachten de waterschappen grote besparingen te behalen ten opzichte van de traditionele manier van publiceren van bekendmakingen in papieren publicaties zoals huis-aan-huisbladen.

De waterschappen zijn de eerste bestuurslaag die in het geheel aan het initiatief deelneemt. Verschillende gemeenten hebben individueel al aangegeven ook aan te willen sluiten bij het initiatief. Wanneer meer overheidsinstanties aansluiten, dalen de publicatiekosten per instantie. De hoop is dat er meer gemeenten en provincies volgen wanneer de voorziening eenmaal operationeel is.