Pilot centrale voorziening zuiveringsinformatie

21 mei 2012 Een centrale voorziening voor zuiveringsinformatie bij de waterschappen in Nederland is bijna een feit. De acceptatietest voor het eerste deel van de pilot is geslaagd. Na de zomer wordt de pilot afgerond. Als deze succesvol is, kunnen de eerste waterschappen over naar het nieuwe systeem. Het systeem gaat daarna in beheer bij Het Waterschapshuis.

Na de nodige voorbereidingen door de kopgroep en Het Waterschapshuis is de leverancier van Z-info begonnen met het aanpassen van de software. Alle wensen en afspraken worden doorgevoerd in de applicatie.

Eerste deel pilot succesvol afgerond

Begin dit jaar is een start gemaakt met de implementatie van de pilot Z-info. Na diverse testen is het eerste deel van de pilot succesvol afgerond. De start van het tweede deel hangt af van bestuurlijke besluitvorming. Op 4 juni staat Z-info op de agenda van het I-Platform. Hier worden het afronden van de pilot, de inrichting van het beheer en de kosten besproken. Het advies van het I-Platform wordt vervolgens voorgelegd aan de programmaraad en daarna aan het bestuur.

Z-info ondersteunt in het beheren van afvalwaterzuiveringsprocessen en zorgt voor een uniforme standaard wat betreft de meetgegevens en rapportages. Na een succesvolle afronding van de pilot kunnen de eerste waterschappen over naar het nieuwe systeem. Het Waterschapshuis zorgt voor het beheer.

Meer informatie

Voor meer informatie over Z-info kunt u terecht bij Miriam de Best, procesleider Afvalwaterzuivering: m.debest@hetwaterschapshuis.nl.