Marktconsultatie IRIS Keringen

1 mei 2012 Binnen het systeem IRIS Keringen is een inventarisatie uitgevoerd naar de behoefte aan ICT-ondersteuning van het inspectieproces van waterkeringen. Daarbij is de applicatie voor mobiele inspectie van waterkeringen (Digispectie) onderzocht. Hieruit blijkt dat het de moeite waard is om te kijken of deze applicatie vervangen kan worden door een marktoplossing.

Om inzicht te krijgen in de bestaande marktproducten doet Het Waterschapshuis een marktconsultatie. De verkregen informatie wordt gebruikt om te bepalen of een aanbesteding zinvol is. Daarnaast wordt de input ook gebruikt om het pakket van wensen en eisen aan te vullen. De marktconsultatie bestaat uit twee delen: een vragenlijst en een lijst met requirements (eisen waaraan het systeem moet voldoen). Deze kunt u hiernaast downloaden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de module Inspectie Keringen en de marktconsultatie neemt u contact op met Jacques Hoeijenbos: j.hoeijenbos@hetwaterschaphuis.nl.