Goedkeurende controleverklaring jaarrekening 2011

1 mei 2012 De jaarrekening 2011 van stichting Het Waterschapshuis is door Deloitte voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Op 19 april 2012 heeft het stichtingsbestuur de jaarrekening vastgesteld. Deze is vervolgens op 23 april aan de dagelijks besturen van de waterschappen verzonden. De aangeboden jaarrekening betreft de jaarrekening van de stichting.

In lijn met het eerdere besluit van het algemeen bestuur van Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis wordt er geen jaarrekening opgesteld voor de Gr.

In eigen beheer

Het was de eerste keer dat Het Waterschapshuis het jaarrekeningtraject in eigen beheer heeft uitgevoerd. Het was een leerzaam traject, dat soepel is verlopen. Het bestuur heeft besloten een deel van de middelen te handhaven in 2012, een deel terug te betalen aan de waterschappen en een klein deel te benoemen als bestemmingsreserve.

Budgetten per informatiesysteem

De jaarrekening is opgesteld op basis van de gekantelde begroting 2011. De oorspronkelijke begroting is vertaald naar budgetten per informatiesysteem. In de jaarrekening is dit verder toegelicht. Hiermee wordt aangesloten bij de systematiek zoals deze ook in de begroting 2012 en 2013 is gehanteerd.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de jaarrekening 2011? U kunt deze richten aan m.devries@hetwaterschapshuis.nl.