Watervergunning, nu ook digitaal

4 april 2012

Sinds 1 april is het mogelijk om via Omgevingsloket Online (www.omgevingsloket.nl) een watervergunning aan te vragen of een melding te doen op grond van de waterregelgeving.

Het Waterschapshuis heeft in de aanloop naar het Omgevingsloket alle waterschappen betrokken bij de bouw van het systeem. Daarnaast heeft Het Waterschapshuis een aandeel gehad in het testen van het systeem en het begeleiden bij het invoeren van lokale regels.

Vanaf nu kunnen burgers en bedrijven op ieder moment van de dag een aanvraag of melding doen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het aanvragen van een vergunning voor bouw- of graafwerkzaamheden, het lozen van stoffen in oppervlaktewater of het plaatsen van objecten als steigers en beschoeiingen. Het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouw-, sloop-, of kapwerkzaamheden is al sinds oktober 2010 mogelijk.

De komende tijd zal Het Waterschapshuis de ervaringen en ontwikkelingen van de waterschappen op de voet blijven volgen.

Meer informatie?

Kijk op www.omgevingsloket.nl of neem contact op met Het Waterschapshuis via info@hetwaterschapshuis.nl.