Waarmerk Drempelvrij.nl Webrichtlijnen behaald

23 februari 2012
Logo Drempelvrij 3 sterren

De website van Het Waterschapshuis heeft het waarmerk Drempelvrij.nl Webrichtlijnen behaald. Dit betekent dat www.hetwaterschapshuis.nl voldoet aan alle richtlijnen van toegankelijkheid, aangevuld met richtlijnen voor kwaliteit. De website is optimaal toegankelijk voor iedereen. Ook voor mensen met een functiebeperking en ouderen.

Onderzoeksrapport

Op 22 februari is de website onderzocht door Stichting Accessibility, een door de landelijke overheid erkende onderzoeksinstelling. Uit hun rapport komt naar voren dat de website voldoet aan alle zestien ijkpunten van prioriteit 1. Binnen prioriteit 2 en de overige ijkpunten van de webrichtlijnen voldoet de website aan 93 van de 93 ijkpunten van het Normdocument Waarmerk drempelvrij (20-7-2007).

Overheid: gebruik van de webrichtlijnen verplicht

Gebruik van de webrichtlijnen is verplicht voor gemeenten, waterschappen, provincies en organisaties van de rijksoverheid die vallen onder zogenoemde ministeriële verantwoordelijkheid. Niet op basis van een wet, maar op basis van afspraken.

E-overheid

De implementatie van de webrichtlijnen is als resultaatverplichting opgenomen in de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid (i-NUP). Daarbij geldt dat eind 2012, bij de tussentijdse evaluatie van het i-NUP, alle overheidswebsites aan prioriteit 1 moeten voldoen. En op 1 januari 2015, bij het einde van de implementatie van het i-NUP, aan de maximale vereisten.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie van Het Waterschapshuis, communicatie@hetwaterschapshuis.nl.