Nieuwe samenwerking in online communicatie

20 januari 2012 Vijftien waterschappen gaan nauwer samenwerken op het gebied van online communicatie. De eerste stap is het opnieuw aanbesteden van een gezamenlijk beheersysteem (CMS) voor de websites van de waterschappen. Daarnaast werken zij ook samen aan één landelijke website. Het project moet in 2013 afgerond zijn.

Een groot deel van de waterschappen werkt al sinds 2006 met veel succes samen op het gebied van online communicatie in WaterschapsNet, een bestaand gezamenlijk beheersysteem voor websites. Nu dit systeem aan vervanging toe is, heeft een groot deel van de waterschappen besloten dat weer samen met Het Waterschapshuis te doen. Ze realiseren zich echter dat dit effectiever kan door ook inhoudelijk verder samen te werken. Door goed te overleggen wat regionaal en wat landelijk gecommuniceerd moet worden, kunnen de waterschappen herkenbaar blijven en hun eigenheid behouden. Het realiseren van een landelijke website in nauwe relatie met de regionale websites is het uitgangspunt. Door deze samenwerking worden kosten bespaard en wordt meer kwaliteit geboden.

Meer informatie over hoe de waterschappen samenwerken op het gebied van ICT? Kijk op de productenpagina.