Eerste workshop Aansluiten op Basisregistraties

6 januari 2012 Het Waterschapshuis werkt aan de inrichting van een gemeenschappelijk kenniscentrum over het thema 'Aansluiten op basisregistraties'. In 2012 gaat e-overheid.nl meer praktische informatie bieden om het Stelsel van Basisregistraties echt te laten werken. Daarvoor wordt op e-overheid.nl een stelselinformatiepunt (STIP) ingericht. Beide trajecten kennen veel raakvlakken en een vergelijkbare uitdaging: de juiste onderwerpen en informatie op een gebruikersgerichte manier en vooral vindbaar structureren en presenteren.

In een eerder nieuwsbericht werd al gemeld dat Het Waterschapshuis en STIP samen werken aan de realisatie van de doelstellingen. Eind november organiseerden we in dit kader samen met STIP een workshop kennisontsluiting.

Feedback

Diverse vertegenwoordigers vanuit de waterschappen dachten enthousiast mee en gaven aan vooral behoefte te hebben aan één informatie- en aanspreekpunt:

  • als vertrekpunt voor informatie van/over het stelsel
  • waar een actieve gemeenschap van afnemers aan bijdraagt
  • met informatie waarmee je als afnemer meteen praktisch aan de slag kunt
  • waar informatie over en van verschillende basisregistraties en voorzieningen gestroomlijnd en in samenhang te vinden is.

Honderd onderwerpen uit de afnemerspraktijk werden gecategoriseerd. Onderwerpen als gegevensuitwisseling in de keten, planningen van basisregistraties en privacy werden geclusterd in overkoepelende stelselthema's. Zodoende werd duidelijk aan welke informatie bezoekers van het toekomstige STIP en Kenniscentrum behoefte hebben en waar ze die logischerwijs zouden zoeken.

Meer informatie

Voor meer informatie over de opzet en inrichting van het Kenniscentrum neemt u contact op met Roel van Geene, r.vangeene@hetwaterschapshuis.nl.

Voor meer informatie over STIP neemt u contact op met Martijn van Harteveld, info@e-overheid.nl.