Afgelopen week hebben Waterschap Rivierenland en Open_Line een belangrijk contract getekend waarin de outsourcing van de generieke IT infrastructuur van het waterschap voor de komende jaren een feit is.

Met de ondertekening van dit contract worden de strategische doelen van Rivierenland nagestreefd. Namelijk; het verlagen van de kwetsbaarheid, het vergroten van de wendbaarheid en het verhogen van de professionaliteit van de IV/IT dienstverlening.

Lees het hele artikel op de website van Waterschap Rivierenland.