Nieuws

Resultaten 71 - 80 van 90

Secretaresse Event positief ontvangen

gepubliceerd op: 30-05-2012

 | 

Nieuws

Op 24 mei werd op initiatief van Het Waterschapshuis het eerste Secretaresse Event voor de waterschappen gehouden. Uit alle hoeken van het land kwamen directie- en bestuurssecretaresses naar Amersfoort om deze dag bij te wonen. Het thema van de dag was...

Waterschappen hergebruiken CMS Rijksoverheid voor nieuw gezamenlijk CMS

gepubliceerd op: 22-05-2012

 | 

Nieuws

Begin maart is Het Waterschapshuis het project 'Het Nieuwe WaterschapsNet' gestart.  Na een eerste inventarisatie van de wensen, eisen en planning zijn een marktverkenning en een inventarisatie van CMS-oplossingen uitgevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat...

Pilot centrale voorziening zuiveringsinformatie

gepubliceerd op: 21-05-2012

 | 

Nieuws

Een centrale voorziening voor zuiveringsinformatie bij de waterschappen in Nederland is bijna een feit. De acceptatietest voor het eerste deel van de pilot is geslaagd. Na de zomer wordt de pilot afgerond. Als deze succesvol is, kunnen de eerste waterschappen...

Marktconsultatie IRIS Keringen

gepubliceerd op: 01-05-2012

 | 

Nieuws

Binnen het systeem IRIS Keringen is een inventarisatie uitgevoerd naar de behoefte aan ICT-ondersteuning van het inspectieproces van waterkeringen. Daarbij is de applicatie voor mobiele inspectie van waterkeringen (Digispectie) onderzocht. Hieruit blijkt...

Goedkeurende controleverklaring jaarrekening 2011

gepubliceerd op: 01-05-2012

 | 

Nieuws

De jaarrekening 2011 van stichting Het Waterschapshuis is door Deloitte voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Op 19 april heeft het stichtingsbestuur de jaarrekening vastgesteld. Deze is vervolgens op 23 april aan de dagelijks besturen van...

Vluchten AHN2 afgerond

gepubliceerd op: 06-04-2012

 | 

Nieuws

Eind maart zijn de vluchten voor AHN2 afgerond. Dit ondanks een lange periode waarin data-inwinning niet mogelijk was door slechte weersomstandigheden.

Watervergunning, nu ook digitaal

gepubliceerd op: 04-04-2012

 | 

Nieuws

Sinds 1 april is het mogelijk om via Omgevingsloket Online (www.omgevingsloket.nl) een watervergunning aan te vragen of een melding te doen op grond van de waterregelgeving.

Voortgang hoge resolutie opnamen Beeldmateriaal

gepubliceerd op: 04-04-2012

 | 

Nieuws

In februari is een start gemaakt met de luchtopnamen voor het project Beeldmateriaal. In de tweede helft van maart was het goed weer voor luchtfotografie en zijn dagelijks opnamen gemaakt. Het overgrote deel van Nederland (90%) is inmiddels ingewonne...

Zienswijze concept-programmabegroting

gepubliceerd op: 30-03-2012

 | 

Nieuws

Volgende week wordt de concept-programmabegroting 2013 van Het Waterschapshuis aan de besturen van de waterschappen verzonden. Deze hebben dan tot 11 mei de tijd om hun zienswijze over de begroting kenbaar te maken.

Status keuzetraject IRIS-module OWA

gepubliceerd op: 29-03-2012

 | 

Nieuws

Vorig jaar is in een projectkeuzetraject de levensvatbaarheid van de module IRIS OWA onderzocht. Na het ophalen van de eisen bij de proceseigenaren en gebruikers bij de waterschappen, zijn de IRIS-module OWA en de marktoplossingen naast elkaar gelegd...

Zoeken in Nieuws