Nieuws

Resultaten 51 - 60 van 90

Lager drempelbedrag inkoopbeleid HWH

gepubliceerd op: 14-02-2013

 | 

Nieuws

Voor verdere professionalisering van de inkoopfunctie binnen de waterschappen heeft de SIA (Samenwerking Inkopen en Aanbesteden) een uniform concept-inkoopbeleid opgesteld voor de waterschappen en Het Waterschapshuis.

Gezocht: Leden WAC Watersysteembeheer

gepubliceerd op: 08-01-2013

 | 

Nieuws

Help mee Watersysteembeheer te optimaliseren!

Het Waterschapshuis van Stichting naar Gemeenschappelijke regeling

gepubliceerd op: 24-12-2012

 | 

Nieuws

Het Algemeen Bestuur (AB) van Het Waterschapshuis heeft unaniem besloten tot de transitie van Stichting Het Waterschapshuis naar een Gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2013.

Interim accountantscontrole 2012 naar tevredenheid verlopen

gepubliceerd op: 19-12-2012

 | 

Nieuws

Begin december heeft de interim accountantscontrole 2012 plaatsgevonden. Het beeld van de controlerend accountant is zeer positief. De opmerkingen van afgelopen jaren zijn opgevolgd en de interne beheersing is duidelijk verbeterd.

Waterschappen omarmen aanbevelingen onderzoek ICT-project

gepubliceerd op: 14-12-2012

 | 

Nieuws

De Unie van Waterschappen heeft vandaag het onderzoek naar het ICT-project aangeboden aan het bestuur van Het Waterschapshuis. In het rapport worden op basis van de ervaringen bij het ICT-systeem voor belastinginning aanbevelingen gedaan voor de wijze...

Nieuw datamodel WATIS opgeleverd

gepubliceerd op: 13-12-2012

 | 

Nieuws

Het nieuwe datamodel WATIS is opgeleverd. Het afgelopen jaar heeft de projectgroep hard gewerkt aan de totstandkoming van het theoretische model.

Standaardisering gegevens waterzuiveringen

gepubliceerd op: 30-11-2012

 | 

Nieuws

Op 29 november hebben de Nederlandse waterschappen één contract voor een gezamenlijk zuiveringsinformatiesysteem ondertekend. Het contract tussen Het Waterschapshuis en leverancier HVL (AquaVision) regelt het gebruik, beheer en onderhoud van Z-info, zoals...

Evaluatieonderzoek ICT-project afgerond

gepubliceerd op: 27-11-2012

 | 

Nieuws

Het evaluatieonderzoek naar het ICT-project van Het Waterschapshuis is afgerond.

Waterschappen sluiten overeenkomst voor landelijke voorziening online bekendmaken

gepubliceerd op: 22-11-2012

 | 

Nieuws

De waterschappen hebben een overeenkomst gesloten voor de levering van een ICT-voorziening om alle officiële publicaties van bekendmakingen via internet te laten plaatsvinden volgens de eisen uit de Wet elektronische bekendmaking.

Gezocht: nieuwe leden AWAC

gepubliceerd op: 26-10-2012

 | 

Nieuws

Voor de AWAC zijn wij op zoek naar (maximaal drie) nieuwe leden voor ongeveer vier uur per week voor minimaal één jaar.

Zoeken in Nieuws