Nieuws

Resultaten 1 - 10 van 11

DAMO-voorlichtingsdag zinvol en motiverend

gepubliceerd op: 06-10-2014

 | 

Nieuws

Op 2 oktober organiseerde Het Waterschapshuis met Esri en Waterschap Roer en Overmaas een DAMO-voorlichtingsdag voor de waterschappen. Bijna alle aanwezigen gaven aan de dag als zinvol te hebben ervaren en het enthousiasme om met DAMO te starten is t...

Secretaris-directeur Waterschapshuis treedt terug

gepubliceerd op: 29-08-2014

 | 

Nieuws

De secretaris-directeur van Het Waterschapshuis (HWH), Joris van Enst, heeft het bestuur van HWH verzocht om hem per 1 oktober 2014 uit zijn functie te ontheffen. Van Enst heeft zes jaar leiding gegeven aan de regie- en uitvoeringsorganisatie.

Waterschappen werken samen aan nieuwe websites

gepubliceerd op: 01-08-2014

 | 

Nieuws

Op woensdag 30 juli zijn de eerste websites in gebruik genomen die gebruikmaken van een nieuw gezamenlijk contentmanagementsysteem (CMS) voor zes waterschappen en samenwerkingsorganisatie Het Waterschapshuis. Dit CMS zorgt voor een efficiënter beheer...

Start aanbesteding voor e-HRM/Salarisadminstratie

gepubliceerd op: 31-07-2014

 | 

Nieuws

Het Waterschapshuis publiceerde op 28 juli de aanbesteding voor de aanschaf, implementatie en het beheer van een nieuw gezamenlijk ICT-systeem voor e-HRM/Salarisadministratie. De ingebruikname moet leiden tot meer slagvaardige en efficiënter werkende...

Aanbesteding IJkdijk genomineerd voor PPI award

gepubliceerd op: 01-07-2014

 | 

Nieuws

De aanbesteding voor IJkdijk is genomineerd voor de Public Procurement of Innovation Award (PPI) award. Ook de gezamenlijke Limburgse waterschappen en waterschap Noorderzijlvest zijn genomineerd. In totaal zijn er elf genomineerden.

DAMO Watersysteem opgeleverd

gepubliceerd op: 19-05-2014

 | 

Nieuws

Het Waterschapshuis (HWH) heeft in opdracht van en in samenwerking met 21 waterschappen een nieuw product opgeleverd, genaamd DAMO Watersysteem. DAMO Watersysteem is een database gebaseerd op een gestandaardiseerd model voor het vastleggen van watersysteemgegevens...

Nieuwe koers Het Waterschapshuis

gepubliceerd op: 25-04-2014

 | 

Nieuws

Op vrijdag 25 april 2014 heeft het Algemeen Bestuur van Het Waterschapshuis vergaderd. Er is gesproken over Het Waterschapshuis HWH2.0. Na een uitgebreide toelichting en het beantwoorden van een aantal vragen door de voorzitter is het Algemeen Bestuur...

Gebruikersoverleg ontwikkeling Digispectie en Digigids na 2014

gepubliceerd op: 24-03-2014

 | 

Nieuws

Op 10 april organiseert Het Waterschapshuis een bijeenkomst over de toekomst van Digispectie en Digigids. Deze applicaties zijn ontwikkeld om het inspectieproces van de keringen digitaal te ondersteunen. Het Waterschapshuis verzorgt het beheer en onderhoud...

WATIS 2.0 wordt DAMO Watersysteem

gepubliceerd op: 24-02-2014

 | 

Nieuws

DAMO Watersysteem is de nieuwe naam voor het product dat tot nu toe bekendstond als WATIS 2.0. DAMO Watersysteem is het nieuwe gestandaardiseerde datamodel voor de watersysteemgegevens van de waterschappen. Het maakt het de deelnemende waterschappen mogelijk...

Generieke gegevensset onderhoud en beheer watersystemen beschikbaar

gepubliceerd op: 03-02-2014

 | 

Nieuws

Eind 2013 is een generieke gegevensset met bijbehorend woordenboek voor het bedrijfsproces onderhoud en beheer watersystemen opgeleverd. Deze gegevensset kan uiteindelijk worden gebruikt voor het maken van een eenduidige bedrijfsvergelijking.

Zoeken in Nieuws