De ministerraad heeft er op 27 maart mee ingestemd om het wetsvoorstel digitale besluitvorming voor advies naar de Raad van State te sturen. Doel van dit wetsvoorstel is om waterschappen, besturen gemeenschappelijke regelingen, gemeenten en provincies tijdelijk de mogelijkheid te geven om digitaal besluiten te kunnen nemen. Maar waarom hebben we die spoedwet eigenlijk nodig? Herman Havekes, strategisch adviseur bij de Unie van Waterschappen, legt uit.