Afgelopen dinsdag 20 augustus bereikte Het Waterschapshuis het droevige bericht dat Herman Dijk, dijkgraaf van waterschap Drents Overijsselse Delta, en oud-voorzitter van Het Waterschapshuis op 63-jarige leeftijd is overleden.

Al vanaf juli 2010 was Herman lid van ons Algemeen bestuur. Als voorzitter van Het Waterschapshuis heeft hij zich in de periode 2013 -2018 in het bijzonder ingezet om de werelden van nieuwe technologie en waterbeheer te verbinden. 

Wij zullen Herman herinneren als de reorganisatievoorzitter die Het Waterschapshuis deskundig door het roerig vaarwater wist te leiden waarbij onder zijn leiding duidelijke verbeterslagen zijn gemaakt. Zijn inzet voor samenwerking van de waterschappen heeft eraan bijgedragen dat HWH 3.0 succesvol kon starten. Voor Herman was dat hét moment om de voorzittershamer over te dragen.

Herman was een zeer aimabel mens en een uitstekende verbinder die met veel betrokkenheid en passie het voorzitterschap heeft uitgevoerd. Al met al een geweldige bestuurder die gemist gaat worden. 

Als dijkgraaf van waterschap Drents Overijsselse Delta zette Herman zich de afgelopen 9 jaar met plezier en passie in voor veilige dijken en voldoende en schoon water, zowel binnen het waterschap als daarbuiten. Met zijn jarenlange ervaring en inhoudelijke kennis was Dijk een drijvende kracht. Vernieuwing en innovatie hadden zijn speciale aandacht. Dat schrijft waterschap Drents Overijsselse Delta in een in memoriam.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke periode. 

Bestuur, directie en medewerkers van Het Waterschapshuis