HWH heeft voor twee projecten een kassiersfunctie. We zijn contractpartner en belasten de kosten door aan de waterschappen. Het gaat hier dan om landelijke voorzieningen die door alle waterschappen worden gebruikt. Het gaat om de Nationale database flora en fauna (NDFF) en Digitale Regelgeving Online Publiceren (DROP). Verder valt hier ook de noodzakelijke juridische en secretariële ondersteuning aan het i-Platform en de Opdrachtgeverstafel onder.