De steeds snellere digitale ontwikkeling leidt tot een veranderende samenleving en organisaties. Voor de waterschappen betekent dit een andere, nieuwe wijze van omgaan met dagelijks beheer, nieuwe processen en de omgeving. Tegelijkertijd wordt kennis anders verzameld en gedeeld dan tot nu toe is gedaan. Om goed met deze ontwikkelingen om te gaan is het van belang dat “anders denken en anders doen” verweven is in de dagelijkse gang van zaken. Meegaan met de steeds snellere verandering zonder af te doen aan onze kerntaken.