Colofon

Voorwoord

Samenvatting

Hoofdstuk 1. De waterschapsverordening onder de Omgevingswet

Hoofdstuk 2. De Waterschapsverordening juridisch beschouwd

Hoofdstuk 3. Verantwoording methode doelgerichte digitale regelgeving

Hoofdstuk 4. Aan de slag met de waterschapsverordening met de methode doelgerichte digitale regelgeving