Het Informatiehuis Water (IHW) is een samenwerkingsprogramma tussen Rijkswaterstaat, het Waterschapshuis en de provincies. Samen met waterbeheerders wordt gewerkt aan uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water.