Het Informatiehuis Water (IHW) is een samenwerkingsprogramma tussen Rijkswaterstaat, het Waterschapshuis en de provincies. Samen met waterbeheerders wordt gewerkt aan uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water.

IHW is de schakel tussen waterbeheerders. Het stimuleert de onderlinge samenwerking en interactie. Bovendien wordt de waterbeheerder ontlast bij structurele informatiebehoefte van buitenaf, zoals landelijke programma’s en rapportageverplichtingen.

Bekijk de website van Informatiehuis Water