HyDAMO NHI wordt onderdeel van DAMO

Hydrologische modellen zijn essentieel in het beheer en analyse van onze  watersystemen. Hydrologische modellen worden lokaal, regionaal en landelijk

toegepast voor operationele beslissingsondersteuning, onderbouwing en evaluatie van beleid en het berekenen van hydrologische effecten als gevolg van ingrepen.

Voor betrouwbare hydrologische modellen zijn gegevens van het oppervlaktewatersysteem nodig van een hoog detail- en kwaliteitsniveau. Deze gegevens worden nu op allerlei verschillende manieren bijgehouden. Gegevensconversies en correcties worden veelal handmatig uitgevoerd. Een inefficiënt en foutgevoelig proces. Om die reden heeft het NHI in 2017-2020 een nieuwe standaard datamodel ontwikkeld als aanvulling op DAMO: HyDAMO.

De waterschappen willen de huidige werkwijze verbeteren door:

  • Aanpassing en uitbreiding van het logisch model DAMO-Watersysteem met HyDAMO NHI,
  • zodat vanuit deze standaard, eenvoudig hydrologische modellen kunnen worden gegenereerd;
  • De ontwikkeling van een datavalidatietool, waarin een uitgebreide set aan validatieregels
    wordt aangeboden voor lokale, regionale en landelijke toepassing;
  • Centrale ontsluiting van deze data via de Centrale Distributie Laag (CDL) voor de landelijke voorzieningen, zoals het NHI (Nationaal Hydrologisch Instrumentarium).

    De waterschappen implementeren controle- en terugmeldprocessen binnen de eigen organisatie, zodat een cyclisch proces van datakwaliteitsverbetering wordt ingericht. Op basis van een gestandaardiseerd datamodel kan data worden gevalideerd en kunnen hydrologische modellen snel en efficiënt worden gegenereerd uit actuele kernregistraties. Door betrokkenen ook wel “cyclisch modelleren” genoemd. Het datamodel en validatietool worden in 2021 gerealiseerd:

Infographic HyDAMO