De waterschappen krijgen steeds meer te maken met nieuwe ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen. 

Vaak gaat het om ontwikkelingen die door de digitale transformatie in gang worden gezet en die over het algemeen verschillende disciplines en afdelingen binnen het waterschap raken. Dit resulteert er enerzijds in dat juristen binnen de waterschappen steeds meer te maken krijgen met de digitale transformatie. Anderzijds krijgen waterschappers van een andere disciplines steeds meer te maken met juridische regels die van invloed zijn op hun dagelijkse werkzaamheden. 

De Unie van Waterschappen heeft ter ondersteuning van de waterschappen en in samenwerking met experts vanuit de waterschappen deze handreiking opgesteld, om waterschappers van verschillende disciplines te ondersteunen bij de opgave om de digitale transformatie succesvol én binnen de kaders van de wet te laten verlopen. 

Bekijk hier de handreiking digitalisering

(bron: Unie van Waterschappen)