Waterschappen hebben gezamenlijk een e-HRM-systeem ingekocht om de personeels- en salarisadministratie te faciliteren.