De watertoets is een hulpmiddel bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. De toets bewaakt de belangen en wensen van de waterbeheerder. Zo’n wens gaat bijvoorbeeld over de afvoer van regenwater. Het doel van de watertoets is het voorkomen van waterproblemen, zoals wateroverlast en verdroging.