De watertoets is een hulpmiddel bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. De toets bewaakt de belangen en wensen van de waterbeheerder. Zo’n wens gaat bijvoorbeeld over de afvoer van regenwater. Het doel van de watertoets is het voorkomen van waterproblemen, zoals wateroverlast en verdroging.

Initiatiefnemer en waterbeheerder

De watertoets helpt bij het begin van de planvorming. De initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder komen in contact, waardoor eventuele problemen vroegtijdig geconstateerd en opgelost kunnen worden.

Rol van Het Waterschapshuis

Het Waterschapshuis is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de applicatie en is namens de waterschappen verantwoordelijk voor het contract met de leverancier.

Deelname

Elke waterbeheerder kan gebruikmaken van de voorziening. Aan het indienen van een toets via de website zijn geen kosten verbonden.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?