De dienstverlening naar de inwoners van een waterschap wordt steeds digitaler. Naast het fysieke loket in het kantoor van het waterschap worden middelen als e-mail, what’s app, sms en digitale interactieve loketten steeds vaker ingezet om de dienstverlening te optimaliseren. Ook de implementatie van de nieuwe Omgevingswet heeft gevolgen voor de wijze waarop de dienstverlening wordt ingericht. In het programma “Digitale dienstverlening” worden projecten uitgevoerd om de dienstverlening te verbeteren. Een belangrijk voorbeeld hiervan is TROWA (Transitieondersteuning Omgevingswet Waterschappen).