12 oktober 2018

Lees hier de derde uitgave van IT's HWH.

Deze editie benut Rogier van der Sande, onze nieuwe voorzitter van het Algemeen Bestuur, om zichzelf voor te stellen. Ook kunt u een filmpje bekijken over het symposium Digitaal Denken en Doen, dat op 20 september plaats vond. We vertellen meer over het programma Datastromen, optimaal waterbeheer, onze passie voor vernieuwing en samenhang in informatievoorziening. Het derde nummer sluit af met de artikelen data science tegen wateroverlast en werken bij HWH. Op de laatste pagina kunt u zich aanmelden voor een abonnement op IT's HWH!