In het programma datastromen wordt gewerkt aan het maken van data en informatiemodellen zodat het uitwisselen van gegevens en informatie tussen de waterschappen onderling en met de buitenwereld op een uniforme manier mogelijk wordt gemaakt.