De afgelopen maanden is door Kadaster, RIONED, Geodan, Nieuwland, IHW, door de waterschappen en door team Datastromen van Het Waterschapshuis hard gewerkt om de data uit de kernregistraties van waterschappen zoals kunstwerken (bruggen), waterbeheergebieden en waterlopen beter leesbaar te publiceren.

Alle data worden nu wekelijks via de landelijke portalen PDOK en NGR (Nationaal Geo-Register) gepubliceerd en zijn gemakkelijk in te zien en te downloaden als GeoPackages. Er is een view service waarmee je de objecten kunt tonen in een (online) kaart én er is een download service waarmee je verschillende datasets kunt bekijken en bewerken in een GIS-applicatie.Onze ambitie is om data te laten stromen. We gaan er vanuit dat we daarin geslaagd zijn met deze verbeteringen.

Bekijk de data

Bekijk en gebruik de data, en laat ons weten wat je ervan vindt op onze LinkedIn-pagina:  

Meer informatie?

Stuur een mail naar Berend ten Brinke.