Het datamodel ‘DAMO Afvalwaterketen’ maakt het voor waterschappen mogelijk om de gegevens over de afvalwaterketen uniform op te slaan. Daarmee zijn de gegevens in de DAMO-database gebruiksvriendelijk en efficiënt beschikbaar voor het primaire proces.

Het onderliggende datamodel is gebaseerd op de eisen die gesteld worden door standaarden en programma’s, met name het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). De waterschappen hebben het gezamenlijk streven naar standaardisatie van gegevensmodellen, -opslag  en -uitwisseling. Per bedrijfsfunctie komt er een datamodel met daarin alleen die gegevens die wettelijk verplicht zijn of waarvan de waterschappen gezamenlijk hebben vastgesteld dat ze gemeenschappelijk zijn. Na DAMO Watersysteem volgen DAMO Keringen en DAMO Afvalwaterketen.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?