Snel naar:

1. Bestuur

2. Management

3. Projectleiding

4. Beleidsontwikkeling

5. Vergunningverlening

6. Toezicht en handhaving

7. Juridisch specialist

8. Informatiespecialist

9. Planmaker

1. Bestuur

Verantwoordelijkheid

 • Kaders schetsen ten aanzien van de visie, sturingsfilosofie en strategische doelen
 • Interbestuurlijk overleg over inhoudelijke afstemming, draagvlak en betrokkenheid van maatschappij en ketenpartners
 • Luisteren naar inspraak en doorvertalen naar organisatie
 • Vaststellen van de waterschapsverordening en aanbieden aan politiek
 • Besluitvorming bij mutaties, afwijkingen en kruimelgevallen

Houding en gedrag

 • Open staan voor gesprek met ketenpartners
 • Open staan voor gesprek met maatschappij
 • Open staan voor gesprek met de organisatie
 • Heldere kaders schetsen voor de eigen organisatie

Kennis en kunde

 • Visionair
 • Luisteren en verbinden
 • Netwerken
 • Politieke sensitiviteit

Ontwikkelopgave

 • Meer verantwoordelijkheid bij de organisatie
 • Besturen, in mindere mate sturen en aansturen
 • Heldere uitspraken over de ambitie in Omgevingswet met o.a. waterschapsverordening
 • Minder sturen op resultaat, meer regie houden over het proces

 

2. Management

Verantwoordelijkheid

 • Sturen van operationele teams en clusters binnen het waterschap
 • Verbinding tussen ambtelijke organisatie en het bestuur
 • HRM om medewerkers te faciliteren en ontwikkelen
 • Capaciteit en FTE’s

Houding en gedrag

 • Stimuleren van integraliteit binnen de organisatie
 • Opereren vanuit één organisatie
 • Vertrouwen op inhoudelijke expertise
 • Verbinden van bestuur met de organisatie

Kennis en kunde

 • Visionair
 • Verbindend
 • Luisteren
 • Netwerken
 • Politieke sensitiviteit
 • Ontwikkelopgave
 • Kijken voorbij het eigen belang
 • Van projecten naar processen
 • Lange termijnvisie
 • Stapsgewijze doorontwikkeling

 

  3. Projectleiding

  Verantwoordelijkheid

  • Aansturen van integraal projectteam
  • Producten die gereed moeten komen
  • Integreren van verschillende disciplines
  • Aanspreekpunt voor inhoudelijke vorderingen
  • Indien nodig escaleren naar management

  Houding en gedrag

  • Integrale mindset
  • Werken vanuit een stip op de horizon
  • Samenwerken met verschillende disciplines
  • Inhoud vanuit behoefte van de gebruiker

  Benodigde kennis en kunde

  • Verbindend en enthousiast
  • Resultaatgericht
  • Omgevingsbewust
  • Luisteren
  • Agile werkwijze, product ownerschap

  Ontwikkelopgave

  • Openstaan voor nieuwe werkvormen
  • Kijken voorbij het eigen belang
  • Verbinden met relevante ketens
  • Systematisch voortgang ijken bij klant en opdrachtgever

   

  4. Beleidsontwikkeling

  Verantwoordelijkheid

  • Inhoudelijke invulling van beleid en regelgeving
  • Inhoudelijke expertise over deelonderwerpen waterschapsverordening

  Houding en gedrag

  • Creatief/vindingrijk
  • Integraal samenwerken
  • Proactief en verbinden
  • Redeneren vanuit maatschappelijke belangen

  Benodigde kennis en kunde

  • Analytisch en conceptueel 
  • Digitaal werken 
  • Specialistische expertise
  • Systeemdenken (verschillende abstractieniveaus)
  • Visie

  Ontwikkelopgave

  • Verder kijken dan het eigen vakgebied
  • Interesse in de bijdrage aan het grotere geheel
  • Kennis van de digitale context
  • Verbinden van verschillende soorten expertises, open minded
  • Denken in kansen en mogelijkheden

   

  5. Vergunningverlening

  Verantwoordelijkheid

  • Inhoudelijke expertise voor vergunningen in de praktijk
  • Inhoudelijke expertise voor praktijkervaring met toepassen beleid
  • Kennis over de organisatie en belangen daarvan

  Houding en gedrag

  • Direct klantcontact met de leefomgeving
  • Omgevingsbewust
  • Integraal samenwerken
  • Communicatief
  • Respectvol

  Benodigde kennis en kunde

  • Inhoud van beleid en regelgeving
  • Omgaan met digitale middelen
  • Duidelijk en begrijpelijk communiceren
  • Adviseren en beslissen

  Ontwikkelopgave

  • In verbinding staan met de organisatie
  • De toepassing van het beleid terugvertalen naar benodigdheden in beleid

   

  6. Toezicht en handhaving

  Verantwoordelijkheid

  • Inhoudelijke expertise van behoefte klanten
  • Inhoudelijke expertise over dagelijks praktijk in de buitensituatie
  • Inhoudelijke expertise voor praktijkervaring met toepassen beleid
  • Kennis over de organisatie en belangen daarvan

  Houding en gedrag

  • Direct klantcontact met de omgeving
  • Omgevingsbewust
  • Integraal samenwerken
  • Communicatief
  • Samenwerken
  • Respectvol

  Benodigde kennis en kunde

  • Inhoud van beleid en regelgeving
  • Problemen onderhandelend oplossen
  • Omgaan met lastig gedrag, inlevingsvermogen

  Ontwikkelopgave

  • In verbinding staan met de organisatie
  • De toepassing van het beleid terugvertalen naar benodigdheden in beleid

   

  7. Juridisch specialist

  Verantwoordelijkheid

  • Juridische expertise van wet- en regelgeving
  • Opstellen van de waterschapsverordening

  Houding en gedrag

  • Omgevingsbewust
  • Integraal samenwerken
  • Proactief en verbinden
  • Visie

  Benodigde kennis en kunde

  • Inhoud van beleid en regelgeving
  • Juridische context van de Omgevingswet
  • Juridische expertise van wet- en regelgeving
  • Digitaal werken en mogelijkheden daarin

  Ontwikkelopgave

  • Ontwikkelingen in digitalisering omarmen
  • Denken vanuit kansen
  • Loslaten wat kan, regels voor wat moet

   

  8. Informatiespecialist

  Verantwoordelijkheid

  • Inhoudelijke expertise over ICT
  • Inhoudelijke expertise over digitale transformatie
  • Inhoudelijke expertise over geografische informatie
  • Inhoudelijke expertise over technische standaarden

  Houding en gedrag

  • Integraal samenwerken
  • Open staan met vraag en aanbod
  • Creatief en vindingrijk

  Benodigde kennis en kunde

  • Schriftelijke en mondelinge vaardigheden
  • Digitaal werken
  • Systeemdenken
  • Specialistische kennis

  Ontwikkelopgave

  • Naast opdrachtnemersrol, soms ook opdrachtgever zijn
  • Vergezichten signaleren en doorvertalen naar kans voor nu
  • Specialisme verder uitbouwen

   

  9. Planmaker

  Verantwoordelijkheid

  • Uithangbord van de organisatie
  • Contactpersoon voor beleidsmatige afstemming andere overheden
  • Inzicht in meerjarenplannen
  • Vorm geven aan participatie

  Houding en gedrag

  • Integraal samenwerken
  • Proactief en verbinden
  • Door de lagen van organisatie heen werken
  • Communicatief

  Benodigde kennis en kunde

  • Strategisch omgevingsmanagement
  • Creatief/vindingrijk
  • Onderhandelen, luisteren en doorvragen
  • Gevolgen overzien en doorzien
  • Interpreteren van doelen naar plannen/toepassingen/maatregelen 

  Ontwikkelopgave

  • Processen afstemmen met alle deelverantwoordelijken
  • Structureel ketengericht werken
  • Verbinden zoeken tussen samenleving en overheden