Trefwoord(en)

Handreiking

Bijlage(n)

aanvraagvereisten

2.7.9

II

activiteitgerichte juridische regels

4.2.1

 

activiteitgerichte regels

 

V

algemene regels

2.7.2

II, XIII

annotatie 

2.13.2

XV

Aquo-standaard

2.14

V, XII

beheergebied

1.3

V, XIII

beheeromgeving

4.4.1

 

beoordelingsregel

2.7.4

 

beperkingengebied

2.8

III, XV

beperkingengebiedactiviteit

2.8

V, XVI

bergingsgebied

2.2.2

V, VIII

beschermingszone

2.2.2

IV, V, VI, X

beslisregels

1.4.1

 

beslissingstabellen

4.3.5

III, VIII

bestuurlijke afwegingsruimte

1.4.1

 

bruidsschat

2.6

II

delegatie

2.11

V

Digitaal Stelsel Omgevingswet

2.13.1

III, V, XI, XIII, XVI

digitale standaarden

2.13.1

III

doelenboom

4.3.1

IV, VIII

doelgerichte digitale regelgeving

3.1

IV, XI

doelvoorschriften

2.7.2

 

één gebiedsdekkende regeling

1.3

 

elementaire activiteiten

4.3.4

III, IX

experimenteerbepaling

1.4.1

 

fysieke leefomgeving 

1.2.2

I, II, III, IV, V, VI

gebiedsgerichte benadering

1.3

 

geconsolideerde versie

2.13.2

II

gelijkwaardige maatregel

2.7.7

II, V

generieke gelijkwaardigheidsbepaling

1.4.1

 

Informatiemodel voor Officiële Publicaties 

2.13.2

XV, XVI

informatieplicht

2.7.3

I, V

inspanningsverplichting

2.10

 

instructieregels

2.4

I, II

instrumenten

2.2

I, III, IV

integrale afwegingen

1.1

 

juridische regels 

4.3.6

III, IV, V, XV

keur

2.2.1

IV, V, XIII

leges

2.2.6

 

legger

2.2.2

I, II, V

locatiegericht / locatiespecifiek

4.3.3

IV,

lozingsactiviteiten

2.6.4

II

maatschappelijke functie

2.2.3

IV, V

maatwerkregels

2.7.5

I, II

maatwerkvoorschriften

2.7.6

I, II, V

meldplicht

2.7.3

II, IV, V, VI, IX

middelvoorschriften

2.7.2

 

nautisch beheer

2.2.7

 

normadressaat

2.1.1

III, V

normatieve toestand

2.2.2

 

object

2.8

III, IV, V, IX, XV, XVI

omgevingsplan

2.3.8

I, III

omgevingsvergunning

2.7.4

I, II, V

omgevingsverordening

2.3.7

I, II

omgevingsvisie

2.3.1

I

omgevingswaarden

2.3.3

II, XV

onderhoudslegger

2.2.2

II, V

onderhoudsplichtigen

2.2.2

II

onderhoudsverplichtingen

2.2.2

II, V

opgavegerichte sturing

1.4.1

 

oppervlaktewaterlichaam

2.8

IV, V, VIII, IX

participatie

1.6

I, IV

peilbesluit

2.2.3

IV

projectbesluit  

2.2.4

I, V

specifieke zorgplicht

2.7.1

II, V

Standaard Toepasbare regels 

2.13.3

VI, XV, XVI

STOP

2.13.2

II, IV, V, IX, XV, XVI

sturingsfilosofie

4.3.2

III, IV

subsidiariteitsbeginsel

2.3.3

 

taken

1.5

VIII

toepasbare regels

4.3.7

III, IV, VI, IX, X, XIII, XV, XVI

tooling

3.3

IV, XI

TPOD waterschapsverordening 

2.13.2

XV, XVI

uniforme openbare voorbereidingsprocedure

2.10

I

vaarwegbeheer

2.5

 

vergunning eigen dienst

2.2.4

V

waardelijst

2.13.2

III, XV

wateractiviteiten

2.7.4

I, II

waterbeheerprogramma

2.2.5

I, II

waterbeheertaak

1.5

 

waterkering 

nee

X, XV

waterschapsreglement 

2.5

 

waterstaatswerk

2.2

I, IV, V, VI, X, XVI

watersysteem

2.2.5

I, IV, V, VI

werkingsgebied

2.8

I, III, IV, V, X

zienswijze

2.10

I

zorgplicht

2.7.1

II, V, VI, IX