Op 11 en 12 december vindt The Big Water Hack 2019 plaats. Het doel is om binnen 24 uur een innovatieve, creatieve en uitvoerbare oplossing te bedenken voor complexe vraagstukken van de waterschappen.

Tijdens The Big Water Hack 2019 werken waterschappers, studenten en mensen uit het bedrijfsleven samen aan watervraagstukken. Met elkaar doorlopen zij een creatief proces om antwoorden te vinden op de vraagstukken van de waterschappen.

De aftrap is op woensdag 11 december om 11:00 uur bij hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden en waterschap Drents Overwijsselse Delta in Zwolle. Ruim 100 deelnemers gaan 24 uur lang werken aan oplossingen voor de waterschapsvraagstukken van morgen. 

De uitkomsten van The Big Water Hack worden op donderdag 12 december gepresenteerd tijdens het Waterinnovatiefestival en de uitreiking van de Waterinnovatieprijs 2019. 

Volg ons LinkedIn-kanaal voor actuele informatie!