Het Waterschapshuis is een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur, een algemeen bestuur en een secretaris-directeur. 

Dagelijks bestuur

  • De heer P.H.W.M. Daverveldt (voorzitter)
  • De heer H. van Agteren 
  • De heer J. Verdoold
  • De heer R.L.M. Sleijpen
  • De heer  P.C.M. Ketelaars
  • De heer  G.J.A. Smits (secretaris-directeur)

Algemeen bestuur

De heer P.C.M. Ketelaars, Waterschap Aa en Maas
Mevrouw B. de Buisonjé, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
De heer P.H.W.M. Daverveldt (voorzitter), Hoogheemraadschap van Delfland
De heer H. Verroen, Waterschap Brabantse Delta
De heer V. Lokin, Waterschap De Dommel
De heer H. Odink, Waterschap Drents Overijsselse Delta
Mevrouw L.M.B.C. Kroon, Wetterskip Fryslân
Mevrouw S. Borgers, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
De heer H.P.A. Wagemakers, Waterschap Hollandse Delta
De heer R.L.M Sleijpen, Waterschap Limburg
De heer E. Luitjens, Waterschap Noorderzijlvest
Mevrouw F. Wissing-Kunst, Waterschap Rijn en IJssel
Mevrouw Th.O. Fierens, Hoogheemraadschap van Rijnland
De heer G. den Hartog, Waterschap Rivierenland
De heer A.J.G. Poppelaars, Waterschap Scheldestromen
De heer J. Verdoold, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
De heer J. Haan, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
De heer H. van Agteren, Waterschap Vechtstromen
De heer J. Caris, Waterschap Zuiderzeeland
De heer P. Gaynor, Waterschap Vallei en Veluwe
De heer J. Bartelds, Waterschap Hunze en Aa’s
De heer G.J.A. Smits (secretaris), secretaris-directeur, Het Waterschapshuis

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?