Het Waterschapshuis is een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur, een algemeen bestuur en een secretaris-directeur.