Het Waterschapshuis is een Gemeenschappelijke regeling. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur, een algemeen bestuur en een secretaris-directeur. 

Dagelijks bestuur

  • De heer P.H.W.M. Daverveldt (voorzitter)
  • De heer H. van Agteren 
  • De heer J. Verdoold
  • De heer R.L.M. Sleijpen
  • De heer  P.C.M. Ketelaars
  • De heer  G.J.A. Smits (secretaris-directeur)

Algemeen bestuur

De heer P.C.M. Ketelaars, Waterschap Aa en Maas
De heer P. Smit, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
De heer P.H.W.M. Daverveldt (voorzitter), Hoogheemraadschap van Delfland
De heer H. Verroen Waterschap Brabantse Delta
De heer M. Smits, Hoogheemraadschap van Delfland
De heer V. Lokin Waterschap De Dommel
De heer H. Odink, Waterschap Drents Overijsselse Delta
De heer P.A.E. van Erkelens, Wetterskip Fryslân
De heer R. Maarschall, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
De heer G. Doornbos, Waterschap Hollandse Delta
De heer R.M.L. Sleijpen, Waterschap Limburg
De heer E. Luitjens, Waterschap Noorderzijlvest
De heer B.J. Bussink, Waterschap Rijn en IJssel
Mevrouw I. van Steensel, Hoogheemraadschap van Rijnland
De heer G. den Hartog, Waterschap Rivierenland
De heer A.J.G. Poppelaars, Waterschap Scheldestromen
De heer J. Verdoold, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
De heer P. Poelmann, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
De heer H. van Agteren Waterschap Vechtstromen
De heer J. Caris Waterschap Zuiderzeeland
De heer G.J.A. Smits (secretaris), secretaris-directeur, Het Waterschapshuis
De heer P. Gaynor Waterschap Vallei en Veluwe
De heer J. Batelaan, Waterschap Hunze en Aa’s

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?