Veel overheden maken voor hun werk gebruik van luchtfoto's. Deze luchtopnamen worden gebruikt voor meerdere doeleinden en worden steeds belangrijker.

Met het project Beeldmateriaal kunnen overheden de beelden gezamenlijk aankopen en veelvoudig inzetten. Beeldmateriaal draagt bij aan een basisvoorziening die voor verschillende overheden beschikbaar is. Samen met een eenduidige standaard wordt uitwisseling en samenwerking eenvoudiger.

Bekijk de website van Beeldmateriaal