Veel overheden maken voor hun werk gebruik van luchtfoto's. Deze luchtopnamen worden gebruikt voor meerdere doeleinden en worden steeds belangrijker.