1 Opening en vaststelling agenda 

2 Mededelingen 

2.1 Vacature DB Bijlage: 2.1a memo 

3 Verslag en actielijst AB Gr HWH 30 november 2018 Bijlage: 3a verslag en 3b actielijst Verslag besloten gedeelte AB-vergadering ligt ter inzage bij de secretaris-directeur. 

4 Koersplan 

Bijlagen: 4a aanbiedingsbrief DB, 4b aanbiedingsbrief koerscie en 4c koersplan 

5 Financiën 

5.1 Kaderbrief 2019 Bijlage: 5.1a voorstel en 5.1b kaderbrief 

5.2 Treasurystatuut (hamerstuk) Bijlagen: 5.2a voorstel, 5.2b treasurystatuut en 5.2c treasurystatuut wijzigingen bijgehouden 

6 Rondvraag 

7 Sluiting 

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?