1 Opening en vaststelling agenda 

2 Mededelingen 

3 Concept-verslag en actielijst AB 23 maart 2017 

Bijlagen: 3a concept-verslag, 3b presentatie evaluatie HWH 2.0, 3c presentatie informatieveiligheid en 3d actielijst 

4 Evaluatie Gr HWH 2.0 Bijlagen: 4a aanbiedingsbrief DB, 4b eindrapport, 4c brief evaluatiecommissie en 4d brief Opdrachtgeverstafel 

5 Financiën 

5.1 Jaarrekening 2016 en accountantsverslag Bijlagen: 5.1a voorstel, 5.1b Jaarrekening met controleverklaring, 5.1c accountantsverslag, 5.1d bestuursrapportage 2016-3 en 5.1e concept besluit 

5.2 1e wijziging begroting 2017 en ontwerp begroting 2018 Bijlagen: 5.2a voorstel 1e wijziging begroting 2017, 5.2b 1e wijziging begroting 2017, 5.2c voorstel ontwerp begroting 2018, 5.2d ontwerp begroting 2018, 5.2e reactienota en 5.2f concept besluit 

5.3 Bestuursrapportage 2017-1 Bijlagen: 5.3a voorstel en 5.3b bestuursrapportage 

5.4 Begrotingswijzigingen 2017 2 t/m 5 Bijlagen: 5.4a voorstel en 5.4b concept besluit 

6 Rondvraag en sluiting 

Vergaderstukken

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?