1 Opening en vaststellen agenda
2 Mededelingen

3 Presentatie Datastromen

Mondeling door de heer Roland van de Boel, technisch manager programma Datastromen

4 Concept-verslag en actielijst AB Gr HWH d.d. 19 april 2018
Bijlagen: 4a concept verslag en 4b actielijst

5 Financiën

5.1 Bestuursrapportage 2018-1
Bijlagen: 5.1a concept AB-voorstel en 5.1b Berap

5.2 Begrotingswijziging 2018, 2-3-4
Bijlage: 5.2a concept AB-voorstel

6 Bestuurlijk

6.1 Notitie instandhoudingskosten
Bijlage: 6.1 notitie

6.2 Inzicht in de kosten van bemensing van HWH
Bijlage: 6.2 notitie

6.3 Koers
Bijlagen: 6.3a concept AB-voorstel en 6.3b Uitwerking koers

6.4 Voordracht voorzitter
Bijlage wordt vertrouwelijk aan AB-leden gezonden

7 Rondvraag

8 Sluiting

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?