1 Opening en vaststelling agenda

2 Mededelingen

2.1 Stand van zaken koerscommissie

Mondelinge toelichting

3 Concept-verslag en actielijst AB 6 juli 2017

Bijlagen: 3a concept-verslag, 3b actielijst, 3c reactienota en 3d presentatie accountants

4 Benoeming secretaris-directeur per 1-1-2018

Bijlagen: 4a voorstel en 4b concept-besluit

5 Financiën

5.1 Bestuursrapportage 2017-2

Bijlagen: 5.1a voorstel en 5.1b bestuursrapportage

5.2 Begroting 2017, 6e en 7e wijziging

Bijlagen: 5.2a voorstel en 5.2b concept-besluit

5.3 Treasurystatuut

Bijlagen: 5.3a voorstel en 5.3b concept-statuut

5.4 Planning en Controlcyclus 2018

Bijlage: 5.4a voorstel en 5.4b P&C-cyclus 2018

5.5 BTW en Vennootschapsbelasting

Bijlage: 5.5a memo

6 Vergaderschema Algemeen bestuur 2018

Bijlage: 6a voorstel

7 Rondvraag en sluiting

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?