1 Opening en vaststellen agenda

2 Mededelingen

3 Verslag en actielijst AB Gr HWH d.d. 19 april 2019
Bijlagen: 3.a verslag en 3.b actielijst

4 Bestuurlijk

4.1 Benoemen plv. voorzitter
Bijlagen: 4.1.a voorstel en 4.1.b besluit

4.2 Advies i-Beraad
Bijlage: 4.2.a voorstel, 4.2.b CBCF-voorstel en 4.2.c schema

4.3 Wnra – werkgeversvereniging
Bijlage: 4.3 memo

5 Bedrijfsvoering

5.1 Huisvesting 2020-2030
Bijlagen: 5.1 voorstel

5.2 Samenwerking met waterschappen
Bijlage: 5.2 presentatie

6 Planning & Control

6.1 Kaderbrief 2020
Bijlagen: 6.1.a aanbieding kaderbrief, 6.1.b kaderbrief en 6.1.c interne projectenbrief

6.2 Bestuursrapportage 2018-2
Bijlagen: 6.2.a voorstel, 6.2.b bestuursrapportage en 6.2.c. bijlage berap

6.3 5e en 6e begrotingswijziging 2018
Bijlage: 6.3 voorstel

6.4 Planning & Controlcyclus 2019
Bijlagen: 6.4.a voorstel en 6.4.b P&C cyclus

6.5 Vergaderdata 2019
Bijlage: 6.5 vergaderdata

7 Rondvraag

8 Sluiting

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?