1 Opening en vaststelling agenda 

Bepalingen primus hoofdelijke stemming 

2 Mededelingen 

3 Concept-verslag Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 28 november 2016 Bijlagen: 3a concept-verslag en 3b actielijst 

4 Bestuurlijk 

4.1 Memo vertegenwoordiging AB Gr HWH Bijlage: 4.1 memo 

4.2 Toetreden Hunze en Aa’s Bijlagen: 4.2a voorstel, 4.2b concept besluit en 4.2c gewijzigde Gr-tekst met wijzigingen zichtbaar en 4.2d gewijzigde Gr-tekst met wijzigingen geaccepteerd 

4.3 Evaluatie HWH 2.0 Presentatie voorlopige bevindingen door evaluatiecommissie 

5 Financiën 

5.1 Bestuursrapportage 2016-3 Bijlagen: 5.1a Aanbieding, 5.1b DB-voorstel incl. voorstel afwikkeling budgetten en 5.1c BERAP 2016-3 

5.2 Memo bestemmingsreserve HWH 2.0 Bijlage: 5.2a memo 

5.3 Concept jaarrekening 2016 Bijlagen: 5.3a Aanbieding, 5.3b concept AB-voorstel en 5.3c voorlopige jaarrekening 2016 

5.4 Kaderbrief 2018 Bijlage: 5.4a Aanbieding en 5.4b kaderbrief 

6 Programma’s 

6.1 Informatieveiligheid Presentatie door projectleiders 

7 Rondvraag 

8 Sluiting 

Vergaderstukken

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?