1 Opening en vaststelling agenda 

2 Mededelingen 

2.1 Wijziging lidmaatschap AB vanuit De Stichtse Rijnlanden Bijlage 2.1a mail HDSR 

3 Concept-verslag Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 8 februari 2018 Bijlage: 3a concept-verslag en 3b actielijst per 8-2-2018 

4 Aanwijzen DB-lid Bijlage: 4a voorstel, 4b concept-besluit 

5 Financiën 

5.1 Jaarrekening 2017 Bijlagen: 5.1a voorstel, 5.1b Jaarrekening 2017, 5.1c Bestuursrapportage 2017-3, 5.1d Aanbiedingsbrief controleverklaring, 5.1e controleverklaring, 5.1f accountantsverslag en 5.1h concept besluit 

5.2 Begrotingswijziging 2018-1 Bijlagen: 5.2a voorstel, 5.2b gewijzigde begroting 2018-1 

5.3 Begroting 2019 Bijlagen: 5.3a voorstel, 5.3b begroting 2019 en 5.3c concept besluit 1e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 

5.4 Reactienota n.a.v. zienswijzen begrotingswijziging 2018-1 en begroting 2019 

Bijlagen: 5.4a reactienota en 5.4b programma kwaliteitsverbetering bedrijfsvoering 

6 Afronding reorganisatie HWH 2.0 Bijlagen: 6a voorstel, 6b evaluatie sociaal plan (vertrouwelijk) en 6c memo bestemmingsreserve 

7 Koers 

7.1 Uitwerking koersplan Bijlagen: 7.1a memo en 7.1b concept advies secretarissen-directeuren 

8 Rondvraag 

9 Sluiting 

Vergaderstukken

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?